News ID: 8554
Publish Date: 17 June 2012 - 17:19
Happy the Eid of Mab'ath (Divine Proclamation of prophetic mission of the holy prophet of Islam (Pbuh).


A man with a mission, A man who made a transition.

Leading people to salvation, helping people
believe, making them feel relieve.

Muhammad (SAW) is his name.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

كيفيت بالا - High Qulity 
54 MB - MP3 128

لينك مستقيم 
ِDownload 

Right Click + Save Target as

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كيفيت متوسط - Low Qulity 
21.9 MB - MP3 64

لينك مستقيم 
ِDownload 

Right Click + Save Target as

لينك غير مستقيم 
ِDownload

براي دانلود پس از اندكي صبر روي گزينه download now كليك نماييد
 
 

 

ترجمه و دانلود تك آهنگ آثار

 
01 - You Came to me ( farsi ) | Sami Yusuf
به سويم آمدي | سامي يوسف
 

You came to me in that hour of need
When I was so lost, so lonely
You came to me, took my breath away
Showed me the right way, the way to lead

 به سویم آمدی درست در لحظه احتیاجم
در حالی که بسیار تنها و گم گشته بودم
به سویم آمدی ، نفسم را گرفتی
راه درست را نشانم دادی ، راه هدایت را

You filled my heart with love, showed me the light above
Now all I want is to be with you
You are my one true love, taught me to never judge
Now all I want is to be with you

 تو قلبم را از عشق لبریز کردی ، نور ماورا را نشانم دادی
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم
 
تو  یگانه عشق حقیقی من هستی
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم

You came to me in the time of despair
I called onto you, you were there
Without you what would my life be
Not know the unseen? the worlds between

«تو آمدی در اوج غمهام
صدات کردم آنجا بودی
بدون تو معنای عمر چیست
وقتی ندانم اسراری از غیب!»

For you I'd sacrifice, for you I'd give my life
Any thing just to be with you
I feel so lost at times of all the hurt and lies
Now all I want is to be with you

برای تو جانم را فدا می کنم ، برایت زندگی ام را می دهم
هر چیزی تا فقط با تو باشم
بسیار احساس دلتنگی می کنم ، از تمام دروغ ها و آزار ها
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم

Showed me right from wrong
Told me to be strong
Need you more than ever ya rasulallah
You came to me in that hour of need
Need you more than ever ya rasulallah

درست را از نادرست به من نشان دادی
به من گفتی باید قوی بود
من به تو از هر زمان دیگری محتاجم ای پیامبر
به سویم آمدی درست در لحظه احتیاجم
من به تو از هر زمان دیگری محتاجم ای پیامبر

You filled my heart with love, showed me the light above
Now all want is to be with you
You are my one true love, taught me to never judge
Now all I want is to be with you

تو قلبم را از عشق لبریز کردی ، نور ماورا را نشانم دادی
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم
 
تو  یگانه عشق حقیقی من هستی
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم

 
02 -Marhaba ( farsi - Arabic - Urdo ) | Nader Khan
مرحبا | نادر خان

Ya sahibul jamalu wa ya sayyadul bashar

Min wajhikal muniro laqad nawwarul qamar

La yumkinuth thana`uka ma kaana haqquhu

Ba’daz Khuda, buzurg toi, qissa-e-mukhtasar

Marhaba Sayyadi, Makki Madaniyy-ul Arabi

Dil-o-jaan baad fidayat che ajab khush laqabi

Hoke mayus tere dar se savali na gaya

Khali haath aaya magar lawt ke khaali na gaya

Hai tu hi afzal-ul-insan tu mehbub-e-khuda

Ae Quraishi, O Bani Hashmi, O Muttalabi

Sayyadi anta habibi wa tabib-e-qalbi

Marhaba Sayyadi, Makki Madaniyy-ul Arabi

Kab ata hoga mujhe zawq-e-sanakhwan-e-nabi

Ae qamar, ye meri koshish kisi qabil to nahin

Meri khatir to ye nisbat bhi bohot hai mawla

Mae kahaan, varna kahaan zikr-e-khuda, naat-e-nabi

Dil-o-jaan baad fidayat che ajab khush laqabi

Marhaba Sayyadi, Makki Madaniyy-ul Arabi

 

 
03 -Ya Allah | Mesut Kurtis
يا الله |مسوت كرتيس

في سجدة للجباه 
في ركعة في صلاة 
نرجو بها الها 
نسعى بها لرضاه
(Within the bowing of our foreheads 
Within the prostration in a prayer 
We beseech our Lord 
And we seek His pleasure )

Chorus : 
يالله يالله
عادل في قضائك 
يالله يالله 
واسع في عطائك
(O Allah, O Allah !
Most just are You in what You decree 
O Allah, O Allah !
Most Generous are You in your giving )

 

من الأرض ندنو سجودا
فنعلُوَ فوق السماء
فلا حياة دون رضاك 
تحلو وتصفو لنا 
رضاك عنا يالله 
في الدنيا جنة يالله 
فاقبل سجود تلك الجباه
(When we prostrate and get closer to the ground 
We are elevated above the sky 
For life without Your pleasure 
Can neither be enjoyed nor endured without worry 
For You to be pleased with us O Allah 
Is paradise on earth O Allah 
So please accept the prostration of these foreheads )

Chorus

نِعمَ سُجودٌ
خلِي من الرياء
يعظم أجرا
من رب السماء
يُخلِفُ نور
يشفي صدور
يُعلي أُجور
يوم النشور 
يعلو ويسمو
به خيرُ دعائي 
يالله يالله 
عادل في قضائك 
يالله يالله 
واسع في عطائك


(The best prostration 
Is the one that’s free from hypocricy 
It receives the highest reward 
from the Lord of the heavens 
It leaves behind light 
It cures our hearts 
It increase our reward 
On the Day of Resurrection 
With it my supplication 
Is raised and elevated )


 
04 -Madinatul Nabi | Ashugho Rasul
مدينه النبي |عاشق الرسول

Chorus :
Madinah Madinah 
Madinah Madinah 
Madinah Madinah 
Madinah Madinah

مدينه مدينه

The city of the Prophet where we all like to be

شهر پيغمبر كه همه ما دوست داريم در آنجا باشيمن

Madinah-tun-Nabi

Chorus

The city that’s bright

شهري كه درخشان است

Where you’ll become light

جايي كه نوراني مي شوي

Of all worries and burdens

از هر نگراني و سنگيني  

When you set sight your heart will delight 
At the wonders of Madinah

Madinah-tun-Nabi

The city so sweet, Madinah-tun-Nabi 
My heart is at ease, Madinah-tun-Nabi 
شهر بسيار شيرين

Chorus

The city, the people, the street, the markets, the dwellings, everything 
Dawn and dusk, morning and night, sunset, every moment 
Everything is peace 
In Madinah-tun-Nabi 
My heart is at ease 
In Madinah-tun-Nabi

Chorus

The city of love: Madinah-tun-Nabi 
اي شهر عشق

The city from above: Madinah-tun-Nabi 
شهري تا ابديت 

Rejoice every one: Madinah-tun-Nabi
همه خوشحال باشيد

 
05 -Your Beuty | Hamza Robertson
زيبايي تو | حمزه رابرتسون


Brighter than the sun,Fairer than the moon,Your beauty is so dazzling
روشن تر از خورشيد و لطيف تر از ماه،زيباييت خيره كننده است

Bigger than the sea,Higher than the clouds,Your soul is so enlightening
بزرگتر از دريا و بالاتر از ابرها،روح و جان تو روشني بخش است

What I’d give to see your face,Beaming with so much grace
چه بايد بدهم تا صورتت را ببينم كه با فيض و رحمت مي درخشد

Ya Mawlay, ya Mawlay Salli 'ala Taha 
اي مولايم اي مولايم ،درود و سلامت را بر طه بفرست

husnu Ahmadal Bashir,Akhjalal badral munir
زيبايي احمد بشارت دهنده ،ماه چهارده را خجالت زده كرده

Will I be from those,You welcome with a smile
آيا من از كساني خواهم بود كه به سويشان با لبخند مي آيي؟

As you call your nation,Come to my side
زمانيكه امتت را صدا مي زني كه:به سوي من بياييد

Or will I see you frown,And then turn away
يا اينكه من تو را با اخم خواهم ديد و مجبورم دور شوم

I did let you down,I forgot this Day
من تو را نااميد كردم و اين روز را از ياد بردم

Ya Habiba Allah,Ya Safiyya Allah,'Alayka Salatu Allah,Wa Salamu Allah
اي محبوب خدا ، اي برگزيده ي خدا،درود و سلام خدا بر تو باد

Your smile is so bright,It lits up the dark night
لبخندت روشني بخش است و شب تاريك را روشن مي كند

Brought mercy and light,To my waiting heart
روشنايي و رحمت را به قلب منتظرم بياور

I know that I’m weak,Of my sins I can’t speak
مي دانم كه ضعيفم و بخاطر گناهانم،نمي توانم حرفي بزنم

Your mercy I seek,Though I’m not worthy
ولي در جستجوي رحمتت هستم،گرچه سزاوارش نباشم

Lyrics: Hamza Robertson and Bara Kherigi
Melody, Composition: Sami Yusuf

 
06 -Moulay | Mohamad alhusyan
مولاي | محمد الحسيان

مولای صلی و سلم دائما ابدا 
علی حبیبک خیر الخلق کلهم 
ای خدایم صلوات و سلام ابدی بفرست 
بر عزیزت که بهترین خلق است

محمد سید الکونین و الثقلین 
و الفریقین من عرب و عجم
محمد سرور دو عالم و ثقلین 
وسرور عرب و عجم میباشد

اوذیت فی الله لم تهزم و لم تهن 
حتی غدت امة الاسلام فی النجم
در راه نشر اسلام بسیار اذیت شد ولی نه کناره گرفت و نه نا أمید شد 
تا اینکه امت اسلام را به جايگاهي رفيع رساند

یا حبیب الله رسول الله امام المرسلین 
سریت من حرم لیلة الی حرم
ای عزیز خدا،فرستاده خدا و امام فرستادگان 
شبانگاه از حرمی به حرم دیگررفتي(معراج)

کما سری البدر فی تاج من الظلم 
و بت ترقی الی ان نلت منزلة
همانند حرکت ماه درخشان در آسمان تاریک 
و آنقدر اوج گرفتی که به مقام بالایی رسیدی

من قاب قوسین لم تدرک و لم ترم
نزدیکترین جا به خدا ، جاييکه هیچ مخلوقی آن را درک نخواهد کرد و به آن حد نمیرسد

ترجمه : گروه ترجمه موسسه نشید

©Nasheed.ir – islamicmusic.ir

 
07 -Eid Song | Khalid Belrhouzi
عيد | خالد بلهروزي

Prayers and peace upon the chosen one
Our master Muhammad peace be upon him
Oh God bless us in this place we have come to be
And grant us all to live in peace, security and harmony
Oh grant us a presence of nobility and heart of purity
Only you my Lord do we thank for these blessing that we see.

The children of the Gardens draw upon the faces
A thousand smiles against all odds
This is a day from the days of the Loving Most Merciful
In which rain from The Higher Garden came down upon us with purity.

Oh women show joy, for today is a day of Eid
In which we rejoice in bounty of God and ask for more
A day in which we shower all around us with love and flowers
A day in which we give out to the one in need what he needs and more.


 
08 -The Full of Medina | Mesut Kurtis
ماه تمام مدينه | مسوت كرتيس

بدر المدينة اهتدى 
لنور نبي الانام 
وجيت ألبّي النداء 
والقلب شايل كلام
(The full moon of Medina found its way
To the light of the Prophet of mankind
And I came to answer the call
With a heart full of words that I want to pour out)

Chorus:
الله الله الله الله حبيبي المصطفى 
الله الله الله الله شفيعي المصطفى 
(Allah, Allah, Allah, Allah, my beloved is the Chosen One
Allah, Allah, Allah, Allah, my intercessor is the Chosen One)

لنبينا شوقنا ملينا 
روحنا ومدينا إيدينا
نرتوي من نبع نداه 
في دموعنا تتوه معانينا 
ننده ونقول يا نبينا 
يشوفو قلبي كانه معاه
الله الله الله الله حبيبي المصطفى 
الله الله الله الله شفيعي المصطفى
(We are full of longing for our Prophet
We went there and held out our hands
To quench our thirst from his fountain
Our words become lost in our tears
We call out and say O our Prophet
My heart sees him as if he's right next to him)

Chorus

عبيره يملا كياني ندا
واهدي له قلبي وعمري فدا 
واحكيله عن شوقي للقاه
أطير بروح مليانة رضا
ويبقى قلبي بين أيديه 
بكل نبضة بيصلّي عليه
(His fragrance fills my being with a beautiful scent
And I'd sacrifice my heart and life as a gift for him
And then I tell him about my longing to meet him
I soar away with a spirit full of content
While my heart remains between his hands
Sending salutations to him with every beat)

Lyrics: Sameh Khairy
Melody: Ustadh Firooz


 
09 -Knowledge | Nazeel Azami
دانش | نزيل عظمي

 

Muhammad (God bless him and give him peace) taught us:
محمد به ما آموخت


"Utlubul ‘ilm minal mahdi ilal-lahd”
از گهواره تا گور دانش بجوی


Utlubul ‘ilm
دانش بجوی

From the cradle
از گهواره

to the grave
تا گور

sign knowledge
دانش بجوی

It’s a duty, on the believer
ای وظیفه ای بر دوش یک فر معتقد است

To seek knowledge
که دنبال علم باشد

It’s a duty, when you surrender To seek knowledge
که به دنبال علم باشی

Talabul ‘ilm, faridatun, ‘ala kulli muslim
جستجوی علم بر هر مسلمان فریضه ی الهی است

Lyrics: Ustadh Firooz and Bara Kherigi
Composition: Ustadh firooz


 
10 -Ya Rasulalah | Sami Yusuf
يا رسول الله | سامي يوسف

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

یا محمد ای کسی که همه سخنانت صحیح و بدون عیب است

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

یا محمد ای کسی که اخلاق پاک و نیکو داری

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

یا محمد ای راهنمای تمام جهانیان

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای کامل کننده پیامبران خدا

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین خلق خدا ای فرستاده خدا

 

CHORUS:

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای پیامبر خدا ، ای برگزیده خدا

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای ولی خدا ،

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده خدا ، ای هشدار دهنده از سوی خدا

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا ، ای شفاعت دهنده از سوی خدا یا محمد

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین خلق خدا ای رسول الله

Ya badrat tamam

ای ماه تمام

Nuradh dhalam

نوری در تاریکی

‘Aliyal maqam

بهترین و عالی ترین درجه

Sayyidul kiram
Monqidhal anam

ای سرور همه ی اصیل زاده ها و بخشنده ها

نجات دهنده انسانیت

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

سلام و صلوات خدا بر تو باد

 

CHORUS

Ya nabiyyallah, safiyyallah,
waliyyallah, Muhammad
Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah, Muhammad

ای پیامبر خدا ، ای برگزیده خدا

ای ولی خدا ، محمد

ای محبوب خدا ، ای دوست خدا ، ای هشدار دهنده از سوی خدا یا محمد (ص)

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah
Ya imamal atqiya’i ya rasulallah
Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah

ای آخرین پیامبر خدا ، ای فرستاده

ای پیشوای پرهیزگاران ، ای فرستاده خدا

ای درمان هر دردی یا رسول الله

 

Ya rabbal Mustafa
Bi jahil Mustafa

ای پروردگار مصطفی (ص)

به حرمت و شرف مصطفی (ص)

 

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub,
ihdil qulub, likay tatub
Dha’ifi thawab, yamminil kitab,
ab’idil ‘athab, yawmal hisab

گناهان ما را ببخش ، عیب هایمان را بپوشان

قلب هایمان را هدایت کن و بسوی خودت باز گردان

پاداش ما را زیاد کن و نامه اعمالمان را در دست راست قرار بده

در روز قیامت عذابت را از ما دور بفرما

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah
Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah
Ya rasulallah

ای رسول خدا ، ای محبوب خدا ، ای پیامبر خدا

ای شفاعت دهنده ، ای بشارت دهنده ، ای برگزیده خدا

یا رسول الله

 
11 -Hila | Talib Alhabib
هيلا | طالب الحبيب


Hilya - A Pen Portrait of the Prophet
توصیفی از پیامبر(ص)

For his face, that shone like the sun and moon
برای رخسارش، که چون خورشید و ماه می درخشید 

For the smile, that lightened a darkened room
برای لبخندش، که اتاق تاریک را روشنی می داد 

For his life, that turned night to brightest noon
برای زندگیش، که شب تیره را به روز روشن تبدیل می کرد 

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار 

As his hands brought fragrance to all they touched
همانگونه که دستانش همه چیز را معطر می نمود 

With a perfume sweeter than rose or musk
با رایحه ای خوشبوتر از گل رز و مشک 

His remembrance perfumes the dawn and dusk
یادش نیز طلوع و غروب را معطر می نماید

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار

For his hair, that shone ebony and black
از برای گیسوی مشکی درخشانش 

That like streams cascaded towards his neck
که همچون آبشاری گردنش را پوشش می داد 

For the seal of prophecy upon his back
از برای نشان پیامبری که بر پشتش داشت 

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار 

For his teeth, that shone with a diamond’s gleam
از برای دندانهایش، که درخششی چون مروارید داشتند 

For his neck, like silver and ivory
از برای گردن زیبایش 

For his wisdom, priceless beyond all things
از برای فرزانگی اش، که پر بهاتر از همه چیز است 

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار

For his hands that toiled yet were smooth and soft
از برای دستان زحمت کش و در عین حال لطیفش 

For his feet that swelled as he worshipped God
از برای پاهایش، که از عبادت خدا متورم گردیده بود

For the marks on his back that brought tears to Umar
از برای نشان هایش بر پشت، که اشک به چشمان عمر می آورد 

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار

When his blessed body was pierced by rocks
هنگامی که سنگها بدنش را می شکافتند 

With blood streaming forth, he gave this response
همزمان با جاری شدن خون از بدنش، این سخن را بر لب آورد : 

‘Oh Allah, forgive them, for they know not!’
"خدايا، آنان را ببخش، چرا که نمی دانند" 

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار

For his name is Ahmad and Muhammad
از برای اسمهایش، احمد و محمد(ص)

He is praised in heaven and praised on earth
در بهشت برین و زمین ستايش گردد

Though no praise can reach to his true worth
هرچند که هیچ تحسینی در خور ارزش حقیقی او نیست

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار

All who came to him were in awe of him
هرکه به نزدش آمد در حیرت غرق گردید

All who stayed with him fell in love with him
آنان که در جوارش بودند مجذوبش شدند

Oh! How fortunate to have been on of them
آه که آنان چه سعادتمند بودند

Send peace on him and his family
او و خاندانش را قرین آرامش بدار 


 
12 -Salawat | Zain Bhikha


Salatu ’Llah salamu ‘LlaH,
‘Ala Taha Rasuli ‘Llah,
Salatu ‘Llah salamu ‘Llah,
‘Ala Yasin Habibi ‘Lllah,
Salatu ‘Llah salamu ‘Llah,
‘Ala Yasin Habibi ‘Lllah

Tawassalna bi-bismi Llah,
Wa bi’l hadi Rasuli Llah, Wa kulli mujahidi
‘l-li ‘Llah, Bi-ahli ‘l-badri Ya Allah

O Allah how just You are Lord of all us is You Allah

اي خدا تو سرور همه ما هستي

We are at your service labayk Allah

ما در خدمت تو هستيم لبيك يا خدا

You are One You have no partners

تو تنها يكي هستي و هيچ شريكي نداري

Peace of Allah and blessings of Allah,

سلام و صلوات خدا

Be on our Prophet Rasuli ‘Llah,

بر پيامبرمان فرستاده خدا

Peace of Allah and blessings of Allah,
Be on our Prophet Rasuli ‘Llah

Ilahi sallimi ‘l-ummat,
Min al-’affati wa ‘niqmat,
Wa min hammi wa min ghummat,
bi-ahli ‘l-badri Ya Allah,
Ilahi najjina wa ‘kshif,
Jami’ adhiyati wa ‘srif,
Maka ‘id al ida wa ‘l-tuf, Bi-ahli ‘l-badri Ya Allah

O Allah save the Ummah In every land
پروردگارا امت ما را كه در هر سرزيميني هستد محافظت كن

near or far From all hurt pain and grief
دور يا نزديك تمام قلوب با درد و

Answer our prayers Ya Allah
دعاهايامان را پاسخ بده


Rohama
Comments
Name:
Email:
* Comment:
* Security Code:
Chaptcha
Enter the The letters that you see in the picture exactly in the opposite field